Publishing School w Krakowie

Grafika reklamowa

Siedziba szkoły
31-572 Kraków, ul. Kosynierów 15B

Z ostatniej chwili...

Z dniem 6 maja 2019 rozpoczynamy nabór na rok 2019/2020.  Serdecznie zapraszamy. Prosimy o uzgadnianie terminów indywidualnych rozmów wstępnych (kwalifikacyjnych) mailowo lub telefonicznie. 

Czego uczymy grafików kreujących kampanie reklamowe?

zawód: grafik komputerowy DTP, nr 216601 w Klasyfikacji Zawodów, specjalność: grafika reklamowa

Nauka trwa dwa pełne semestry: od początku października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Wręczenie dyplomów 4 lipca 2020 r.

W roku 2019/2020 położymy mocny akcent na wprowadzenie do zawodu tych, którzy nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego.

Przedmioty
Ilość godz. lekcyjnych
Kreatywność
Słownik pojęć reklamowych, trening kreatywności reklamowej 

12
Praca accounta i copywritera 22
Praca art directora
Moduł  I. Typografia w reklamie (9 godz.)
Moduł  II. Koncepcja plastyczna – projektowanie pakietu identyfikacyjnego z wykorzystaniem komputerowych programów graficznych (28 godz.)

37
Spoty reklamowe Tworzenie spotów reklamowych z wykorzystaniem Photoshopa i After Effects 14
Marketing w reklamie
Moduł  I. Marketing reklamy (8 godz.)
Moduł  II. Techniki konstruowania kampanii reklamowej (2 godz.)
Moduł III. Marketing internetowy (11 godz.)

21
Grafika komputerowa w reklamie 
Photoshop, Illustrator, InDesign

124
Poligrafia na usługach reklamy
Moduł  I. Profesjonalna redakcja techniczna publikacji reklamowej (16 godz.)
Moduł  II. Techniki drukowania (wizyty w drukarniach) i materiały reklamowe typu POS (20 godz.)

36
Projektowanie i realizacja autorskiej kampanii reklamowej
– Obligatoryjne konsultacje indywidualne  (7 godz.)
– Praca własna oraz kompletowanie portfolio (55 godz.)
– Prezentacja otwarta projektu (2 godz.)

64
Razem:
– Zajęć dydaktycznych z nauczycielami 275 godz.
– Praca własna 55 godz.
 330
Warunkiem otwarcia wyodrębnionego kierunku jest minimum 10 osobowa grupa słuchaczy. 
W przypadku mniejszej grupy, kierunek będzie prowadzony jako częściowo zintegrowany z grafiką poligraficzną DTP. 

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy wypełnić elektronicznie lub ręcznie. Wypełniony można dostarczyć do szkoły mailem lub osobiście. 

Formularz zgłoszeniowy 2019/20 Grafika reklamowa Formularz zgłoszeniowy 2019/20 Grafika reklamowa (252 KB)

Dofinansowania

Obecnie w 2019 r. obowiązują systemy personalizowanych dofinansowań zdobywania kwalifikacji zawodowych. Oznacza to, że pieniądze na naukę otrzymuje bezpośrednio słuchacz szkoły lub kursant. Środki mogą pochodzić z różnych źródeł. Jedną z dostępnych opcji jest pożyczka na kształcenie z 25% umorzeniem od Ministerstwa Rozwoju. Inne możliwości opisaliśmy w zakładce Dofinansowania.

Po ukończeniu kierunku grafika reklamowa Absolwent powinien umieć

 • przeanalizować brief klienta i dokonać stosownych uzgodnień
 • myśleć kreatywnie i generować pomysły na reklamę
 • stworzyć brief kreatywny
 • opracować koncepcję kompletnej kampanii reklamowej dla małej i średniej firmy
 • sformułować optymalny z punktu widzenia klienta komunikat reklamowy
 • wykorzystując kreatywne i niestandardowe myślenie, zaproponować image firmy, produktu, idei
 • wizualizować przekazy reklamowe, zaprojektować reklamę akcydensową, zewnętrzną, internetową i filmową
 • przygotować wstępnie materiały graficzne w programach graficznych 2D
 • przekonywująco zaprezentować projekt przed klientem
 • sprawować nadzór kreatywny nad realizacją kampanii reklamowej
 • pracować samodzielnie oraz współpracować z zespołami osób

Perspektywy pracy i typowe stanowiska pracy

Docierające do szkoły oferty pracy zamieszczamy w zakładce Oferty pracy

 • account manager (odpowiedzialność za prowadzenie klienta)
 • art assistant (odpowiedzialność za koncepcję graficzną reklam)
 • copywriter (odpowiedzialność za treść tekstów reklamowych)
 • grafik reklamowy
 • production assistant (asystent do spraw produkcji)
 • media planners assistant (asystent do spraw planowania mediów)
 • projektant kampanii reklamowych dla małych i średnich firm
 • freelancer lub właściciel małej firmy reklamowej


  

Koszt nauki dla kierunku grafika reklamowa w roku 2019/2020
• wpisowe 490 zł + czesne 10 transz po 500 zł – łącznie 5.490 zł (czyli po 19,96 zł za godzinę lekcyjną nauki z nauczycielem)

Uwaga: Wpis Publishing School do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (nr 2.12/00177/2016) pozwala słuchaczom bezrobotnym i pracującym ubiegać się w WUP o refundację kosztów nauki w szkole i na kursach. Promocja: Absolwenci "Publishing School" studiujący u nas kolejny kierunek korzystają z jednorazowej zniżki w wysokości 300 zł, odliczanej od pierwszej transzy czesnego.

Słuchacze w większości korzystają z indywidualnych refundacji kosztów nauki poprzez: zwrot kosztów przez swoich pracodawców w całości lub umówionej z pracodawcą części, pokrycie kosztów nauki przez PFRON, Urząd Pracy lub MOPS. Dla uczęszczających do szkoły właścicieli firm czesne stanowi koszt prowadzenia ich działalności gospodarczej.

Film: "Wilk i jeleń"


Autor: Margarita Gevorkova – absolwentka 2015 (praca dyplomowa)Wykładowcy

Krystyna Nowak-Wawszczak

Dyrektor, poligraf, ekonomista

Grzegorz Bobulski

Artysta grafik, poligraf, grafik DTP

Joanna Janik

specjalista ds. marketingu internetowego

Mirosław Klotzer

Grafik DTP, konsultant DTP i prepress

Tomasz Ługowski

Poligraf, trener z zakresu poligrafii

Ludmiła Mikołajczyk

Grafik DTP, informatyk

Karolina Słomka-Polonis

Grafik DTP, specjalista grafiki opakowań

Adrianna Such

Specjalista ATL, BTL, IT i copywriter

Magda Szplit-Królikowska

Artysta grafik, specjalista animacji 2D

Czy wiesz, że:

“Jeszcze niedawno uważano, że kształcić powinniśmy tylko dzieci i młodzież. Jednak trzęsienia na rynku pracy, błyskawicznie zmieniające się technologie, wydłużenie życia spowodowały odkrycie nowej dziedziny, andragogiki. To nauka o uczeniu się dorosłych, którzy co prawda umieją dużo, ale ich kwalifikacje szybko się starzeją. Nie pomoże doświadczenie, czasem nawet działa na naszą niekorzyść. Przeterminowane kwalifikacje sprawiają, że potrzebą cywilizacyjną jest lifelong learning, czyli uczenie się przez całe życie. Także w starości musimy się uczyć! – Jak być starymi.
Lifelong learning, Źródło: KN-Waw, Podst. poligrafii, Wyd. Publishing School

Publishing School w liczbach

21 lat istnienia szkoły
średnio 300 godz. ćw. komp. na każdym kierunku
ponad 1370 fanów na facebook'u
ponad 1000 zadowolonych absolwentów
2280 wypitych kaw rocznie
2040 subskrybentów szkolnego newslettera
1000 osób przeszkolonych na kursach specjalistycznych

Zobacz kierunek

Kursy grafiki komputerowej

Już wiesz, już umiesz. Wszystko? Czy na pewno? Kursy: 2D, 3D, e-pub, koloru, digital reklamy, UX, animacji, copywritingu i inne. – Wybieraj, konkurencja nie śpi!