Publishing School w Krakowie

Poligrafia DTP

Siedziba szkoły
31-572 Kraków, ul. Kosynierów 15B

Czego uczymy grafików poligraficznych DTP?

Zawód: grafik komputerowy DTP, nr 216601 w Klasyfikacji Zawodów, specjalność: grafika poligraficzna


W roku 2017/2018 położymy mocny akcent na wprowadzenie do zawodu tych, którzy nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego.


Przedmioty
Ilość godz. lekcyjnych
Projektowanie publikacji
Moduł   I. Inauguracja i podstawy poligrafii (6 godz.)
Moduł  II. DTP i reprodukcja barw (4 godz.)
Moduł III. Redakcja graficzna, pismo i typografia (9 godz.)
Moduł IV. Redakcja techniczna (23 godz.)
42
Programy graficzne z pakietu Adobe na Mac
Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat (Moduły: nauka pracy w programach, projektowanie własnej identyfikacji wizualnej, edycja dzieła, edycja czasopisma, zarządzanie barwą, PDF, edycja opakowania, przygotowanie plików do druku)
178
Poligraficzne techniki drukowania
Moduł  I. Press i postpress (15 godz.)
Moduł II. Wizyty w firmach poligraficznych (14 godz.), warsztaty "małej poligrafii" (3 godz.)
32
Materiałoznawstwo poligraficzne
(w tym 2 godz. warsztaty czerpania papieru)
15
Projekt poligraficzny dyplomowy + budowanie własnego portfolio 
polegający na przygotowaniu publikacji do druku:
obligatoryjne  konsultacje indywidualne (8 godz.) oraz praca własna (55 godz.)
63
Razem:
– zajęcia lekcyjne z nauczycielami 275 godz. 
– praca własna 55 godz.
330

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy wypełnić elektronicznie lub ręcznie. Wypełniony można dostarczyć do szkoły mailem lub osobiście.

Formularz zgłoszeniowy 2017/18 poligrafia Formularz zgłoszeniowy 2017/18 poligrafia (141 KB)

Po ukończeniu grafiki poligraficznej DTP Absolwent powinien umieć

 • przyjąć zamówienie od klienta i dokonać stosownych uzgodnień technicznych
 • dobrać konieczne do realizacji pracy materiały poligraficzne
 • zaprojektować szatę graficzną typowej publikacji: format, układ graficzny, światła, pismo
 • dobrać materiał ilustracyjny, wykonać makiety techniczne, zaadiustować
 • posługiwać się sprawnie komputerami Mac oaz programami Adobe CS5.5: Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat
 • wyskładać tekst, dokonać obróbki graficznej materiału ilustracyjnego w programach graficznych
 • nanieść korektę przy pomocy znaków korektorskich i usunąć błędy
 • sporządzić poprawnie pliki i przesłać je do druku, ocenić jakość odbitek
 • obsługiwać typowe urządzenia do drukowania cyfrowego i proofingu i wykonywać drobne usługi poligraficzne
 • współpracować z drukarnią w trakcie realizacji druku i prac introligatorskich

Perspektywy pracy i  typowe stanowiska pracy

Docierające do szkoły oferty pracy zamieszczamy w zakładce Oferty pracy

 • grafik poligraficzny DTP
 • konsultant z zakresu prepress w działach technologicznych, zamówień i kontaktu z klientem
 • projektant typowych publikacji
 • redaktor techniczny lub korektor
 • operator urządzeń do drukowania cyfrowego i proofingu
 • realizator drobnych usług poligraficznych tzw. "mała poligrafia"
 • freelancer lub właściciel małej firmy graficznej

  

Koszt nauki dla kierunku grafika poligraficzna DTP w roku 2017/2018
• wpisowe 460 zł + czesne 10 transz po 500 zł, łącznie 5.460 zł (czyli po 19.85 zł za godzinę lekcyjną nauki z nauczycielem)

Uwaga: Wpis Publishing School do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (nr 2.12/00177/2016) pozwala słuchaczom bezrobotnym i pracującym ubiegać się w WUP o refundację kosztów nauki w szkole i na kursach. 

Absolwenci Publishing School studiujący u nas kolejny kierunek korzystają z jednorazowej zniżki w wysokości 300 zł, odliczanej od pierwszej transzy czesnego.

Słuchacze w większości korzystają z indywidualnych refundacji kosztów nauki poprzez: zwrot kosztów przez swoich pracodawców w całości lub umówionej z pracodawcą części, pokrycie kosztów nauki przez PFRON, Urząd Pracy lub MOPS. Dla uczęszczających do szkoły właścicieli firm czesne stanowi koszt prowadzenia ich działalności gospodarczej. 

Film: "Kraków Bulwary Wiślane"


Autor: Piotr Perek – absolwent 2012 (ćwiczenie zaliczeniowe)


Wykładowcy

Krystyna Nowak-Wawszczak

Dyrektor, poligraf, ekonomista

Grzegorz Bobulski

Artysta grafik, poligraf, grafik DTP

Mirosław Klotzer

Grafik DTP, konsultant DTP i prepress

Ludmiła Mikołajczyk

Grafik DTP, informatyk

Jarosław Piskorz

Informatyk, grafik DTP

Karolina Słomka-Polonis

Grafik DTP, specjalista grafiki opakowań

Jarosław Świtniewski

Poligraf, grafik DTP, spec. druku cyfrowego

Maria Widawska

Inżynier poligraf

Czy wiesz, że:

“Projekt dyplomowy musi być prawdziwy. – "Dzięki świetnym nauczycielom nabyłam w Publishing School umiejętności, które umożliwiają mi promowanie się na coraz większą skalę. A najbardziej jestem wdzięczna za projekt dyplomowy polegający na koncepcji i wykonaniu prawdziwej kampanii reklamowej. To czego się przy nim nauczyłam pozwoliło mi zaplanować akcję promocyjną o globalnym zasięgu, o której już niedługo będzie głośno. Zawsze i wszędzie polecam Publishing School. Serdecznie i dziękuję za wkład włożony w naszą grupę Kreowanie Kampanii Reklamowych z roku 2012/13."”
Coś w tym jest, Elżbieta Kaczmarek - Absolwentka 2012/13 - list z 5 kwietnia 2015 r.

Publishing School w liczbach

19 lat istnienia szkoły
średnio 300 godz. ćw. komp. na każdym kierunku
ponad 1200 fanów na facebook'u
ponad 1000 zadowolonych absolwentów
2280 wypitych kaw rocznie
2040 subskrybentów szkolnego newslettera
760 osób przeszkolonych na kursach specjalistycznych

Zobacz kierunek

Poligrafia DTP

Wydrukować można wszystko na wszystkim, ale tylko wtedy, kiedy perfekcyjnie pod względem typograficznym i technicznym przygotujesz pliki. – Tego właśnie uczymy!